Αποταμίευση

family

Η αποταμίευση αποτελεί μια πράξη πρόβλεψης για το μέλλον, πρόκειται επί της ουσίας  για μια συνήθεια, που διατηρεί κάποιος με επιμέλεια για ένα χρονικό διάστημα με σκοπό να επιτύχει ένα στόχο.

Ωστόσο αποτελεί κάτι περισσότερο από το αποτέλεσμα εσόδων πλην εξόδων, μιας και που η ύπαρξη ενός υπερβάλλων ποσού μηνιαία  (από το οποίο θα μπορούσε ένα μέρος να αποταμιευθεί) δε συνεπάγεται πάντοτε ότι τείνει να αποταμιεύεται. Βλέπεται η αποταμίευση αποτελεί περισσότερο ψυχολογία και τάση, παρά μια οικονομική πράξη.

Για αρχή πρέπει να αναφέρουμε ότι η αποταμίευση μπορεί να πραγματοποιείται με περιοδικότητα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα όπως κάθε μήνα ή να γίνεται σε μη τακτικό επίπεδο, ενώ μπορεί κάλλιστα να διαφέρει και το αποταμιευόμενο ποσό, ανάμεσα σε ένα σταθερό κάθε φορά ή κυμαινόμενο, ανάλογα τις συγκυρίες.

Αν είστε άτομο που μπορεί να αποταμιεύει συστηματικά με στόχο τη δημιουργία ενός κεφαλαίου μακροπρόθεσμα, με σκοπό τη παροχή του στα μέλη της οικογένειας (παιδική αποταμίευση) ή τη κατοχύρωση εφάπαξ ή ακόμη και ιδιωτικής σύνταξης, τότε η επιλογή ενός αποταμιευτικού προγράμματος μπορεί πέραν από τον έτοιμο μηχανισμό αποταμίευσης που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε, να σας παρέχει και υψηλή, αφορολόγητη απόδοση τόκων ως επιπλέον κέρδος στο τέλος του προγράμματος.

Επίσης αν στο παρελθόν είχατε κάνει προσπάθειες αποταμίευσης οι οποίες ωστόσο δε στέφθηκαν από επιτυχία, επίσης τα προγράμματα αυτά μπορούν να σας βοηθήσουν στο προγραμματισμό σας, πάντοτε υπό τη καθοδήγηση ειδικευμένου συμβούλου για το βέλτιστο ορισμό του ποσού της αποταμίευσης  και τη διάρκεια του προγράμματος.

Για βραχυχρόνιους στόχους με σκοπό την αγορά ενός προιόντος ή μιας υπηρεσίας, η πολυτιμότερη συμβουλή είναι η προσήλωση στο στόχο και ο προγραμματισμός της συστηματικής αποταμίευσης με όλα αυτά που αναφέραμε παραπάνω, που φυσικά επηρεάζεται από το πόσο σημαντικός είναι για εσάς ο στόχος που έχετε θέσει εξ αρχής.

Η σημασία του στόχου για εσάς, είτε αυτός είναι βραχυχρόνιος, είτε μακροχρόνιος καθορίζει στο μέγιστο βαθμό τη προσήλωση και την επιτυχία της αποταμιευτικής προσπάθειας.